Wagenpark

Het wagenpark van Hoek-Trans b.v. kenmerkt zich door de frisse blauw-witte vrachtwagens. Ons wagenpark is modern en innovatief vanwege continue investeringen. Hierdoor zijn al onze vrachtwagens uitgerust met allerlei preventiemaatregelen en tevens voorzien van een boordcomputer. Daarnaast houdt Hoek-Trans b.v. zich bezig met de duurzaamheid van het wagenpark. Duurzaam ondernemen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de gezondheid. Hoek-Trans b.v. is zich hiervan bewust en treft om deze reden maatregelen om op de juiste wijze maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 

Duurzaam en veilig
Alle vrachtwagens van Hoek-Trans b.v. zijn voorzien van motoren die voldoen aan de laatste emissienormen. Tevens worden de vrachtwagens voorzien van AdBlue, waardoor de NOx-uitstoot beperkt blijft met schonere uitlaatgassen als resultaat. Bovendien zijn alle vrachtwagens uitgerust met een boordcomputer waardoor de rijstijl, rijsnelheid en het brandstofverbruik beheerst wordt. De planning kan met behulp van de boordcomputer zo efficiënt mogelijk worden gemaakt, waardoor er een duurzaam wagenpark wordt gecreëerd. Naast duurzaam rijden vinden we het van belang dat er veilig wordt gereden. Veiligheid begint met veilig materieel en daarom wordt er preventief, curatief en correctief onderhoud uitgevoerd. Daarnaast worden onze medewerkers getraind en vinden er regelmatig metingen plaats op uitgevoerde ritten waarbij extra aandacht wordt besteed aan risico's.