Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn - afhankelijk van de aard van de werkzaamheden - de Algemene Vervoercondities (AVC) en het CMR-verdrag steeds zoals de laatst gedeponeerde versie van toepassing. 

De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en kunnen op verzoek kosteloos naar u worden toegezonden. Deze kunt u tevens teruglezen en-/of downloaden via onderstaande PDF-bestanden. 
AVC voorwaarden
CMR voorwaarden
Privacyverklaring