Certificaten

GMP+
GMP staat voor Good Manufacturing Practice, oftewel een juiste manier van produceren. Het is bij dit certificaat van belang dat van A tot Z wordt vastgelegd hoe een product is samengesteld en geproduceerd. GMP+ is de toevoeging van de HACCP norm, de risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Doordat Hoek-Trans b.v. in bezit is van het certificaat GMP+ wordt hierdoor de voedselveiligheid gegarandeerd. 

IFS Logistics
De IFS Logistics is een internationale norm voor alle logistieke activiteiten voor de food- en non food producten. Zoals in bovenstaande alinea is beschreven, biedt de GMP+ hoe een product is samengesteld en geproduceerd. Echter dicht de IFS Logistics het gat tussen productie en retail om reden dat er hierdoor transparantie is in de gehele supply-chain. Hoek-Trans b.v. is in het bezit van dit certificaat en werkt conform een managementsysteem om de kwaliteit en voedselveiligheid te waarborgen.

QS
Dit certificaat staat voor Qualität und Sicherheit en is een Duitse normering betreft de kwaliteitsregeling voor voedingsmiddelen. Het QS-certificaat garandeert de kwaliteit van groenten en fruit in de gehele keten. In tegenstelling tot andere kwaliteitssystemen biedt QS een uitgebreide controle door de gehele keten. Hierbij staan drie aspecten centraal: voedselveiligheid, transparantie en traceerbaarheid. Hoek-Trans b.v. is QS-gecertificeerd en garandeert hiermee de kwaliteit voor zijn producten.